Termeni de utilizare

Site-ul web ExoSpecial.com este o lucrare protejată prin drepturi de autor care aparține ExoSpecial. Anumite caracteristici ale Site-ului pot fi supuse unor îndrumări, termeni sau reguli suplimentare, care vor fi postate pe Site în legătură cu astfel de caracteristici.

Acești Termeni de utilizare descriu termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic care supraveghează utilizarea site-ului de către dvs. PRIN ACCESAREA SITE-ULUI, SUNTEȚI CONFORM CĂ ACESTE TERMENI și declarați că aveți autoritatea și capacitatea de a intra în acești Termeni. TREBUIE SĂ AVEȚI MĂRÂN 18 ANI PENTRU A ACCESA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORUN DINTRE ACEȘTI TERMENI, NU UTILIZAȚI SITE-UL.

Acces la Site

Sub rezerva acestor Termeni. ExoSpecial vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă și limitată de a accesa Site-ul exclusiv pentru uz personal, necomercial și interzice strict orice formă de răzuire a datelor.

Anumite restricții. Drepturile care vi se aprobă în acești Termeni sunt supuse următoarelor restricții: (a) nu veți vinde, închiria, închiria, transfera, atribui, distribui, găzdui sau exploata în mod comercial Site-ul; (b) nu trebuie să modificați, să faceți lucrări derivate ale, să dezasamblați, să compilați invers sau să controlați orice parte a site-ului; (c) nu veți accesa site-ul pentru a crea un site similar sau competitiv; și (d) cu excepția celor menționate în mod expres aici, nicio parte a site-ului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, cu excepția cazului în care se indică altfel, orice versiune viitoare, actualizare sau alte adăugiri la funcționalitatea Site-ului vor fi supuse acestor Termeni. Toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate de pe site trebuie păstrate pe toate copiile acestora.

Compania își rezervă dreptul de a schimba, suspenda sau opri Site-ul cu sau fără notificare. Ați aprobat că Compania nu va fi făcută răspunzătoare față de dvs. sau de orice terță parte pentru nicio modificare, întrerupere sau încetare a Site-ului sau a oricărei părți.

Fără asistență sau întreținere. Sunteți de acord că Compania nu va avea nicio obligație de a vă oferi vreun suport în legătură cu Site-ul.

Excluzând orice Conținut de utilizator pe care îl puteți furniza, sunteți conștient de faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale, din Site și conținutul acestuia sunt deținute de Companie sau de furnizorii Companiei. Rețineți că acești Termeni și accesul la Site nu vă oferă niciun drept, titlu sau interes asupra sau asupra niciunui drept de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitate exprimate în acest Acord. Compania și furnizorii săi își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în acești Termeni.

Linkuri și anunțuri terță parte; Alți utilizatori

Linkuri și anunțuri terță parte. Site-ul poate conține link-uri către site-uri web și servicii ale terților și/sau poate afișa reclame pentru terți. Asemenea link-uri și anunțuri ale terților nu sunt sub controlul Companiei, iar Compania nu este responsabilă pentru niciun link-uri și anunțuri ale terților. Compania oferă acces la aceste link-uri și anunțuri ale terților doar pentru confortul dvs. și nu examinează, aprobă, monitorizează, susține, garantează și nu face nicio declarație cu privire la link-urile și anunțurile terților. Utilizați toate linkurile și anunțurile de la terți pe propriul risc și ar trebui să aplicați un nivel adecvat de precauție și discreție în acest sens. Când faceți clic pe oricare dintre Linkurile și anunțurile terțelor părți, se aplică termenii și politicile terțelor părți aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și colectarea datelor ale terței părți.

Alți utilizatori. Fiecare utilizator al Site-ului este singurul responsabil pentru orice conținut propriu de utilizator. Deoarece nu controlăm Conținutul utilizatorului, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru niciun Conținut al utilizatorului, indiferent dacă este furnizat de dvs. sau de alții. Sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune suferite ca urmare a unor astfel de interacțiuni.

Prin prezenta, eliberați și eliberați pentru totdeauna Compania și ofițerii, angajații, agenții, succesorii și mandatarii noștri de la, și prin prezenta renunțați și renunțați la fiecare dispută, pretenție, controversă, cerere, drept, obligație, răspundere trecută, prezentă și viitoare, acțiune și cauză de acțiune de orice fel și natură, care a apărut sau ia naștere direct sau indirect din, sau care are legătură directă sau indirectă cu site-ul. Dacă sunteți rezident în California, renunțați prin prezenta la secțiunea 1542 a codului civil din California în legătură cu cele de mai sus, care prevede: „o eliberare generală nu se extinde la creanțele pe care creditorul nu le știe sau nu le suspectează că există în favoarea sa la momentul executării eliberării, care, dacă este cunoscut de el sau ea, trebuie să fi afectat în mod semnificativ decontarea acestuia cu debitorul.”

Cookie-uri și Beacon-uri Web. Ca orice alt site web, ExoSpecial folosește „cookie-uri”. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a stoca informații, inclusiv preferințele vizitatorilor și paginile de pe site-ul web pe care vizitatorul le-a accesat sau le-a vizitat. Informațiile sunt folosite pentru a optimiza experiența utilizatorilor prin personalizarea conținutului paginii noastre web pe baza tipului de browser al vizitatorilor și/sau a altor informații.

declinări

Site-ul este furnizat „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, iar compania și furnizorii noștri declin în mod expres orice garanție și condiții de orice fel, indiferent dacă sunt exprese, implicite sau statutare, inclusiv toate garanțiile sau condițiile de comercializare. , potrivire pentru un anumit scop, titlu, plăcere liniștită, acuratețe sau neîncălcare. Noi și furnizorii noștri nu garantăm că site-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră, va fi disponibil neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori sau va fi exact, de încredere, fără viruși sau alt cod dăunător, complet, legal , sau în siguranță. Dacă legea aplicabilă impune garanții cu privire la site, toate aceste garanții sunt limitate ca durată la nouăzeci (90) de zile de la data primei utilizări.

Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, deci este posibil ca excluderea de mai sus să nu se aplice pentru dvs. Unele jurisdicții nu permit limitarea duratei unei garanții implicite, astfel încât este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice pentru dvs.

Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, în niciun caz, compania sau furnizorii noștri nu vor fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru pierderi de profit, date pierdute, costuri de achiziție de produse de înlocuire sau orice indirect, consecință, exemplar, incidental, daune speciale sau punitive care decurg din sau sunt legate de acești termeni sau de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul, chiar dacă compania a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Accesul și utilizarea site-ului sunt la discreția și riscul dumneavoastră și veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a dispozitivului sau a sistemului dumneavoastră computerizat sau pierderea de date care rezultă din acestea.

În măsura maximă permisă de lege, fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare conținute aici, răspunderea noastră față de dvs. pentru orice daune care rezultă din sau legate de acest acord, va fi în orice moment limitată la maximum cincizeci de dolari SUA (50 USD). Existența mai multor revendicări nu va mări această limită. Sunteți de acord că furnizorii noștri nu vor avea nicio răspundere de orice natură care decurge din sau în legătură cu acest acord.

Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele incidentale sau consecințale, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice pentru dvs.

Termen și încheiere. Sub rezerva acestei Secțiuni, acești Termeni vor rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. Vă putem suspenda sau rezilia drepturile dumneavoastră de a utiliza Site-ul în orice moment, din orice motiv, la discreția noastră, inclusiv pentru orice utilizare a Site-ului cu încălcarea acestor Termeni. La încetarea drepturilor dumneavoastră conform acestor Termeni, Contul și dreptul dumneavoastră de a accesa și utiliza Site-ul se vor înceta imediat. Înțelegeți că orice desființare a Contului dvs. poate implica ștergerea Conținutului dvs. de utilizator asociat contului dvs. din bazele noastre de date live. Compania nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice încetare a drepturilor dumneavoastră conform acestor Termeni.

Politica privind drepturile de autor

Compania respectă proprietatea intelectuală a altora și solicită utilizatorilor site-ului nostru să facă același lucru. În legătură cu site-ul nostru, am adoptat și implementat o politică care respectă legea drepturilor de autor care prevede eliminarea oricăror materiale care încalcă drepturile de autor și rezilierea utilizatorilor site-ului nostru online care încalcă în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Dacă considerați că unul dintre utilizatorii noștri, prin utilizarea site-ului nostru, încalcă ilegal drepturile de autor asupra unei lucrări și doriți să eliminați materialul care se presupune că încalcă drepturile de autor, următoarele informații sub forma unei notificări scrise (în conformitate cu la 17 USC § 512(c)) trebuie furnizate:

  • semnătura dvs. fizică sau electronică;
  • identificarea operei protejate prin drepturi de autor pe care susțineți că au fost încălcate;
  • identificarea materialului de pe serviciile noastre pe care pretindeți că îl încalcă și pe care ne solicitați să îl eliminăm;
  • informații suficiente pentru a ne permite localizarea unui astfel de material;
  • adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
  • o declarație conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea materialului inacceptabil nu este autorizată; și
  • o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și sub pedeapsa de sperjur, că sunteți fie proprietarul dreptului de autor care a fost încălcat, fie că sunteți autorizat să acționați în numele titularului dreptului de autor.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu 17 USC § 512(f), orice denaturare a faptelor materiale într-o notificare scrisă supune automat partea reclamantă la răspunderea pentru orice daune, costuri și onorariile avocatului suportate de noi în legătură cu notificarea scrisă și acuzația de încălcarea drepturilor de autor.

General

Acești Termeni sunt supuși revizuirii ocazionale și, dacă facem modificări substanțiale, vă putem notifica trimițându-vă un e-mail la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și/sau publicând în mod vizibil o notificare cu privire la modificări pe site-ul nostru. Site. Sunteți responsabil să ne furnizați cea mai recentă adresă de e-mail. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o nu este validă, expedierea noastră a e-mailului care conține o astfel de notificare va constitui totuși o notificare efectivă a modificărilor descrise în notificare. Orice modificări aduse acestor Termeni vor intra în vigoare în cel mai devreme dintre treizeci (30) de zile calendaristice de la trimiterea noastră a unei notificări prin e-mail către dvs. sau la treizeci (30) de zile calendaristice de la postarea notificării noastre privind modificările pe site-ul nostru. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat pentru noii utilizatori ai Site-ului nostru. Continuarea utilizării site-ului nostru după notificarea unor astfel de modificări va indica faptul că ați luat la cunoștință aceste modificări și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acestor modificări.

Soluționare a litigiilor

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord de Arbitraj. Face parte din contractul dumneavoastră cu Compania și vă afectează drepturile. Conține proceduri pentru ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI O RENUNȚARE LA ACȚIUNEA CELESTE.

Aplicabilitatea Acordului de arbitraj. Toate reclamațiile și disputele legate de Termeni sau de utilizarea oricărui produs sau serviciu furnizat de Companie care nu pot fi soluționate în mod informal sau în instanțele cu reclamații mici vor fi soluționate prin arbitraj obligatoriu pe bază individuală în conformitate cu termenii prezentului Acord de arbitraj. Dacă nu se convine altfel, toate procedurile de arbitraj vor avea loc în limba engleză. Prezentul Acord de arbitraj se aplică dumneavoastră și Companiei, precum și oricărei filiale, afiliați, agenți, angajați, predecesorii în interes, succesori și cesionari, precum și tuturor utilizatorilor autorizați sau neautorizați sau beneficiari ai serviciilor sau bunurilor furnizate în conformitate cu Termenii.

Cerință de notificare și soluționare de litigii informale. Înainte ca oricare dintre părți să poată solicita arbitraj, partea trebuie mai întâi să trimită celeilalte părți o notificare scrisă de dispută care să descrie natura și temeiul revendicării sau litigiului, precum și soluția solicitată. O notificare către companie ar trebui trimisă la legal@exospecial.com. După primirea Notificarii, dumneavoastră și Compania puteți încerca să rezolvați reclamația sau disputa în mod informal. Dacă dumneavoastră și Compania nu soluționați reclamația sau disputa în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării, oricare dintre părți poate începe o procedură de arbitraj. Suma oricărei oferte de decontare făcută de oricare dintre părți nu poate fi dezvăluită arbitrului decât după ce arbitrul a stabilit valoarea hotărârii la care are dreptul oricare dintre părți.

Reguli de arbitraj. Arbitrajul va fi inițiat prin Asociația Americană de Arbitraj, un furnizor consacrat de soluționare alternativă a litigiilor, care oferă arbitraj, așa cum este stabilit în această secțiune. Dacă AAA nu este disponibilă pentru arbitraj, părțile vor conveni să selecteze un furnizor alternativ de ADR. Regulile Furnizorului ADR vor guverna toate aspectele arbitrajului, cu excepția cazului în care aceste reguli sunt în conflict cu Termenii. Regulile de arbitraj pentru consumatori AAA care guvernează arbitrajul sunt disponibile online la ADR.org sau sunând AAA la 1-800-778-7879. Arbitrajul va fi condus de un singur arbitru neutru. Orice revendicări sau dispute în care suma totală a hotărârii solicitate este mai mică de zece mii de dolari SUA (10,000.00 USD) pot fi soluționate prin arbitraj obligatoriu fără înfățișare, la opțiunea părții care solicită repararea. Pentru cererile sau litigiile în care suma totală a hotărârii solicitate este de zece mii de dolari SUA (10,000.00 USD) sau mai mult, dreptul la o audiere va fi determinat de Regulile de arbitraj. Orice audiere va avea loc într-o locație pe o rază de 100 mile de reședința dumneavoastră, cu excepția cazului în care locuiți în afara Statelor Unite și dacă părțile convin altfel. Dacă locuiți în afara SUA, arbitrul va notifica părților în mod rezonabil data, ora și locul oricăror audieri orale. Orice hotărâre cu privire la hotărârea pronunțată de arbitru poate fi introdusă în orice instanță de jurisdicție competentă. Dacă arbitrul vă acordă o hotărâre care este mai mare decât ultima ofertă de decontare pe care v-a făcut-o Compania înainte de inițierea arbitrajului, Compania vă va plăti cea mai mare dintre hotărâre sau 2,500.00 USD. Fiecare parte va suporta propriile costuri și plăți care decurg din arbitraj și va plăti o parte egală din taxele și costurile Furnizorului ADR.

Reguli suplimentare pentru arbitrajul bazat pe aparență. În cazul în care este ales arbitrajul fără înfățișare, arbitrajul se va desfășura prin telefon, online și/sau numai pe baza depunerilor scrise; modalitatea specifică va fi aleasă de partea care inițiază arbitrajul. Arbitrajul nu va implica nicio prezentare personală a părților sau a martorilor, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Limite de timp. Dacă dumneavoastră sau Compania urmăresc arbitrajul, acțiunea de arbitraj trebuie inițiată și / sau solicitată în cadrul statutului limitărilor și în orice termen impus în conformitate cu Regulile AAA pentru cererea relevantă.

Autoritatea arbitrilor. Dacă arbitrajul este inițiat, arbitrul va decide drepturile și responsabilitățile dvs. și ale Companiei, iar disputa nu va fi consolidată cu nicio altă chestiune sau asociată cu alte cazuri sau părți. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda moțiuni pentru toate sau o parte a oricărei revendicări. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda despăgubiri bănești și de a acorda orice remediu sau ajutor nemonetar disponibil unei persoane în conformitate cu legea aplicabilă, Regulile AAA și Condițiile. Arbitrul va emite o hotărâre scrisă și o declarație de decizie care descrie constatările și concluziile esențiale pe care se bazează hotărârea. Arbitrul are aceeași autoritate de a acorda reparații pe bază individuală pe care ar avea-o un judecător într-o instanță de judecată. Hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru dvs. și pentru Companie.

Renunțarea la procesul de juriu. PĂRȚILE PRIN PREZENTA RENUNȚĂ LA DREPTURILE LOR CONSTITUȚIONALE ȘI STATUTARE DE A MERGERE ÎN CURTĂ ȘI DE A FI UN PROCES ÎN FAȚA UNUI JUDECĂTOR SAU UN JURIU, alegând în schimb ca toate pretențiile și litigiile să fie soluționate prin arbitraj în temeiul prezentului Acord de Arbitraj. Procedurile de arbitraj sunt de obicei mai limitate, mai eficiente și mai puțin costisitoare decât regulile aplicabile într-o instanță și sunt supuse controlului foarte limitat de către o instanță. În cazul în care ar apărea vreun litigiu între dvs. și Companie în orice instanță de stat sau federală într-un proces pentru a elibera sau executa o hotărâre arbitrală sau în alt mod, TU ȘI COMPANIA RENUNȚI LA TOATE DREPTURILE LA UN PROCES DE JURII, alegând în schimb ca disputa să fie rezolvată. de către un judecător.

Renunțarea la acțiuni de clasă sau consolidate. Toate revendicările și litigiile care intră în sfera de aplicare a prezentului acord de arbitraj trebuie să fie arbitrate sau litigioase individual și nu pe bază de clasă, iar revendicările mai multor clienți sau utilizatori nu pot fi arbitrate sau litigate în comun sau consolidate cu cele ale oricărui alt client sau utilizator.

Confidențialitatea. Toate aspectele procedurii de arbitraj vor fi strict confidențiale. Părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea, cu excepția cazului în care legea impune altfel. Acest paragraf nu împiedică o parte să transmită unei instanțe de judecată orice informații necesare pentru a pune în aplicare prezentul acord, pentru a pune în aplicare o hotărâre de arbitraj sau pentru a solicita repararea în mod obligatoriu sau echitabil.

Prevederilor. În cazul în care o parte sau părți ale prezentului acord de arbitraj sunt găsite în condițiile legii ca fiind invalide sau neaplicabile de către o instanță de jurisdicție competentă, atunci acea parte sau părți specifice nu vor avea nicio forță și efect și vor fi anulate, iar restul acordului va fi continuați în plină forță și efect.

Drept să renunțe. Partea împotriva căreia se afirmă cererea poate renunța la oricare sau la toate drepturile și limitările prevăzute în prezentul Acord de arbitraj. O astfel de renunțare nu va renunța sau va afecta nicio altă parte a prezentului Acord de arbitraj.

Supraviețuirea acordului. Acest Acord de Arbitraj va supraviețui încetării relației dumneavoastră cu Compania.

Curtea de creanțe mici. Cu toate acestea, cele de mai sus, fie dumneavoastră, fie Compania puteți acționa individual în instanța de creanțe mici.

Relief echitabil de urgență. Oricum, cele de mai sus, oricare dintre părți poate solicita o soluție echitabilă de urgență în fața unei instanțe de stat sau a unei instanțe federale pentru a menține status quo-ul în așteptarea arbitrajului. O cerere de măsuri provizorii nu va fi considerată o renunțare la alte drepturi sau obligații în temeiul prezentului acord de arbitraj.

Revendicările care nu fac obiectul arbitrajului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, pretențiile de defăimare, încălcarea Legii privind frauda și abuzul informatic și încălcarea sau deturnarea brevetului, dreptului de autor, mărcii comerciale sau secretelor comerciale ale celeilalte părți nu vor face obiectul acestui Acord de arbitraj. În orice circumstanțe în care Acordul de arbitraj de mai sus permite părților să litigă în instanță, părțile sunt de acord să se supună jurisdicției personale a instanțelor din statul Louisiana, în astfel de scopuri.

Site-ul poate fi supus legilor privind controlul exporturilor din SUA și poate fi supus reglementărilor privind exportul sau importul în alte țări. Sunteți de acord să nu exportați, reexportați sau nu transferați, direct sau indirect, date tehnice americane achiziționate de la companie sau produse care utilizează aceste date, cu încălcarea legilor sau a reglementărilor din Statele Unite ale Americii.

Dacă sunteți rezident din California, puteți raporta plângeri la Unitatea de asistență pentru reclamații a Diviziei de produse de consum a Departamentului pentru afaceri ale consumatorilor din California, contactându-i în scris la 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Comunicații electronice. Comunicările dintre dvs. și Companie utilizează mijloace electronice, indiferent dacă utilizați Site-ul sau ne trimiteți e-mailuri, sau dacă Compania postează notificări pe Site sau comunică cu dvs. prin e-mail. În scopuri contractuale, (a) sunteți de acord să primiți comunicări de la Companie într-o formă electronică; și (b) sunt de acord că toți termenii și condițiile, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care Compania vă furnizează electronic îndeplinesc orice obligație legală pe care aceste comunicări ar fi îndeplinite dacă ar fi scrise pe hârtie.

Termeni întregi. Acești Termeni constituie întregul acord dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ului. Eșecul nostru de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Titlurile secțiunilor din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu au efect juridic sau contractual. Cuvântul „inclusiv” înseamnă „incluzând fără limitare”. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni vor fi neafectate, iar prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi considerată modificată, astfel încât să fie valabilă și aplicabilă în măsura maximă permisă de lege. Relația dumneavoastră cu Compania este cea a unui contractant independent și nici una dintre părți nu este agent sau partener al celeilalte părți. Acești Termeni, precum și drepturile și obligațiile dvs. din prezentul document, nu pot fi cesionați, subcontractați, delegati sau transferați în alt mod de dvs. fără acordul prealabil scris al Companiei, iar orice încercare de cesiune, subcontract, delegare sau transfer cu încălcarea celor de mai sus va fi nulă și vid. Compania poate atribui în mod liber acești Termeni. Termenii și condițiile stabilite în acești Termeni vor fi obligatorii pentru cesionari.

Informații despre mărci comerciale. Toate mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site sunt proprietatea noastră sau proprietatea altor terți. Nu aveți voie să utilizați aceste mărci fără acordul nostru scris prealabil sau al unei terțe părți care poate deține mărcile.

Informatii de contact

Pentru orice întrebări referitoare la această politică, vă rugăm să contactați legal@exospecial.com oricand.